Слава Україні, слава нації і пиздець расийськой федерації
Слава Україні, слава нації і пиздець расийськой федерації
Слава Україні, слава нації і пиздець расийськой федерації
Слава Україні, слава нації і пиздець расийськой федерації
Слава Україні, слава нації і пиздець расийськой федерації
Слава Україні, слава нації і пиздець расийськой федерації
Слава Україні, слава нації і пиздець расийськой федерації
Слава Україні, слава нації і пиздець расийськой федерації
Слава Україні, слава нації і пиздець расийськой федерації
Слава Україні, слава нації і пиздець расийськой федерації

багато тексту про

політику
конфіденційності

Угода користувача

Ця Угода регулює відносини щодо використання функціональних можливостей Сайту та загальні умови фактичного надання Послуг між Виконавцем (далі — «Власник Сайту»), з одного боку, та юридичною (фізичною) особою — Замовником, який прийняв ці умови цієї Угоди методом згоди з цією Угодою. загалом та без претензій (далі також – «Користувач сайту»), з іншого боку. Далі при подвійному згадуванні звані «Сторони», а при одиничному – «Сторона».

Відносини Сторін, які виникли завдяки цій Угоді, суворо регулюються законодавством.
 

Загальні положення

У цьому документі застосовуються такі значення та терміни:

  • Сайт Власника/Сайт — інтернет-сайт, розміщений на домені та піддоменах Власника сайту.
  • Угода — це угода з усіма змінами та доповненнями.
  • Адміністрація/представник Сайту або Власника Сайту – особа, уповноважена особисто Власником сайту на дії, передбачені цією Угодою.
  • Відвідувач — будь-яка особа, яка перейшла на Сайт і перебуває на ньому. Його функціонал для знайомства з матеріалом, розміщеним на Сайті.
  • Користувач — повнолітня фізична особа, яка приєдналася до цієї Угоди в особистій зацікавленості або виступає від імені юридичної особи, яку він представляє.

Будь-який відвідувач Сайту за власним бажанням може заповнити спеціальну форму та стати новим Користувачем.

Сайт містить контент – інформацію та матеріали про послуги та продукцію, які в майбутньому можуть бути надані Користувачеві у разі укладення цього Договору. У випадку, якщо фізична особа здійснила реєстрацію як Користувача від імені юридичної особи, яка її уповновагла, це означає, що ця юридична особа приймає Угоду в повному обсязі з усіма майбутніми наслідками.

Під час використання Сайту, Користувачеві заборонено видавати себе за іншу людину або представника організації/спільноти без прав, у тому числі за працівників Сайту. А також використовувати будь-які інші форми та методи незаконного подання інших осіб в Інтернеті, а також обманювати Користувачів, Сайт та його співробітників щодо функцій та властивостей різних об’єктів.

У разі якщо буде виявлено факт порушення прав інтересів у зв’язку з діяльністю Сайту, в тому числі іншим Користувачем, необхідно невідкладно повідомити про це Власника сайту, шляхом надсилання повідомлення письмово або повідомлення телефоном. З детальним викладом обставин порушення або посиланням на потрібну сторінку, яка містить матеріали, що порушують права та інтереси Сайту.

Інтелектуальні права

Усі функції, доступні на Сайті, у тому числі текстова складова, дизайн, графіка, картинки, відео, комп’ютерні програми, списки даних, музика, спеціальні звуки та ін., що розміщені на Сайті є власністю правовласників. Сайт дає Користувачеві право його функціонально використовувати у межах його загальних можливостей.

Використання Сайту іншими методами, у тому числі шляхом копіювання (відтворення) розміщеного на Сайті Контенту, а також елементів дизайну, комп’ютерних програм та баз даних, що входять до його складу, їх модифікація, та подальше поширення, публічний показ, доведення до загальної інформації, суворо заборонені, якщо інше не передбачено цією Угодою та укладеними Договорами.

Користувач не має права повторювати та копіювати, виставляти на продаж, і тим більше використовувати для будь-яких своїх комерційних цілей частини Сайту (включно з Контентом, доступним Користувачеві за допомогою Додатків), або доступ до них, крім тих випадків, коли Користувач отримав цей дозвіл безпосередньо від Сайту /Власника Сайту, або коли це передбачено спеціальними документами (Договорами, Додатками тощо).

Використання Користувачем Сайту, а також розміщеного в ньому Контенту для особистого некомерційного використання дозволяється за умови дотримання всіх законів збереження авторських прав, суміжних прав та товарних знаків, інших повідомлень про авторство, збереження імені або псевдоніма автора/назви правовласника в тому ж вигляді, збережене об’єкта у незмінному вигляді. Виняток становлять особливі випадки, передбачені законодавством, що регулюють загальний захист даних або додатковими документами на використання Сайту.

Сайт може містити посилання на інші сайти в Інтернеті, сайти третіх осіб. Вказані треті особи та їх функціонал не перевіряються Сайтом на відповідність тим чи іншим вимогам (достовірності, повноти тощо). Сайт не несе відповідальності за будь-яку інформацію – матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ у зв’язку з використанням Сайту, а також за доступність цих сайтів або інформації та наслідки їх використання Користувачем.

Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, інформацію комерційного чи некомерційного характеру, розміщену на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг, діяльності) з боку Сайту, за винятком випадків, коли Сайт на це прямо вказує.

Сповіщення

Власник Сайту/Адміністрація/Представник сайту та особи, представниками яких є Сайт, має право відправляти Користувачеві на вказану ним електронну адресу та телефон, посилання на сторінку в соціальних мережах, інформаційні пости про події, що відбуваються в рамках Сайту або у зв’язку з ним. І осіб, яких він представляє.

Прикінцеві положення

Ця Угода розшифровується відповідно до чинного законодавства, що регулює загальний захист даних. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства. Усі можливі суперечки, що випливають із відносин, регульовані цією Угодою, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або не мають юридичної сили, це не означає, що інші положення Угоди не є дійсними або не застосовними.

Тимчасова бездіяльність з боку Сайту в разі порушення Користувачем або іншими Користувачами положень Угод не позбавляє Сайт права вжити відповідних дій на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає, що Сайт відмовився від своїх прав у разі скоєння в подальшому схожих порушень.

Усі суперечки за Угодою або у зв’язку з нею підлягають розгляду в суді за місцезнаходженням Сайту відповідно до чинного законодавства.

Ця користувальницька угода розроблена та діє в рамках чинного Законодавства про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних.

Мета збору персональної інформації

Сайт може використовувати персональні дані Клієнта з метою:

ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті;

надання Користувачеві доступу до всіх ресурсів Сайту та його партнерів;

встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи телефонний дзвінок, направлення повідомлень, запитів щодо використання Сайту, надання послуг, обробка запитів та заявок від Користувача, направлення рекламної та іншої інформації про акції та інші послуги Сайту;

визначення місцезнаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству;

підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем;

надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням Сайту;

надання Користувачеві оновлень послуг, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту або від імені партнерів Сайту;

здійснення рекламної кампанії Сайту;

надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Сайту з метою отримання продуктів, оновлень та послуг.

Збірна персональна інформація

Ми збираємо наступну інформацію:

технічна інформація, що автоматично збирається програмним забезпеченням Сайту під час його відвідування;

персональна інформація, що надається Вами під час заповнення відповідної форми або інформація, яку отримує Сайт з використанням Користувачем соціальних мереж.

Інша інформація надається користувачем на його розсуд.

Технічна інформація

Під час знаходження на Сайті адміністрації Сайту автоматично стає доступною інформація зі стандартних журналів реєстрації сервера (server logs). Сюди включається IP-адреса Вашого комп’ютера (або проксі-сервера, якщо він використовується для виходу в Інтернет), ім’я Інтернет-провайдера, ім’я домену, тип браузера та операційної системи, інформація про сайт/сторінку в соціальних мережах, з якого Ви здійснили перехід на Сайт, сторінках Сайту, які Ви відвідуєте, дати та часу цих відвідувань, файлах, Cookie. Ця інформація аналізується нами в агрегованому (знеособленому) вигляді для аналізу відвідуваності Сайту, та використовується при розробці пропозицій щодо його покращення та розвитку. Зв’язок між Вашою IP-адресою та Вашою персональною інформацією ніколи не розкривається третім особам, за винятком тих випадків, коли на це отримано згоду або цього вимагає законодавство.

Технічну інформацію про відвідування Сайту (знеособлену) також збирають встановлені на сайті лічильники статистики.

Особисто надана персональна інформація

З метою укладання Договорів, Користувач також може надати наступні персональні дані про себе або про організацію та її представників, на користь якої він діє: ім’я, по батькові, прізвище, посада, телефонний номер. Додатково можуть надаватися: найменування, корпоративні реєстраційні дані (код підприємства, податковий номер, адреса реєстрації та поштова адреса такої організації, корпоративний телефонний номер, розрахунковий рахунок, найменування обслуговуючого банку, кореспондентський рахунок тощо). Зазначені дані про організацію не належать до персональних даних.

Зобов’язання сторін

Користувач зобов’язаний:

надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом в рамках Угоди користувача або укладання Договору;

у разі укладання Договору з Власником Сайту, оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

Адміністрація/представник Сайту/Власник Сайту зобов’язаний:

використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у цій Політиці конфіденційності;

забезпечити дотримання конфіденційності, не розголошувати без попереднього дозволу Користувача, не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача. Персональні дані Користувача можуть зберігатися у строки та/або бути передані уповноваженим органам державної влади лише на підставах та у порядку, встановленому законодавством;

вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача, згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті;

здійснити знищення або блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

Захист інформації, що збирається

Сайт приймає всі необхідні організаційні та технічні запобіжні заходи для захисту конфіденційності даних Користувачів. Тільки ті співробітники Сайту, яким необхідно виконувати робочі функції, для яких потрібний доступ до персональних даних, мають доступ до інформації про Користувачів.

Користувач визнає, що в разі недбалого ставлення самим Користувачем до безпечного зберігання персональних даних, що дають доступ до них, треті особи можуть отримати несанкціонований туди доступ. Сайт не несе відповідальності за збитки, завдані в такий спосіб. Ми рекомендуємо Користувачам використовувати складні паролі, що складаються з цифр та літер.

Додаткові умови

Адміністрація/представник Сайту/Власник сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди та без повідомлення Користувача. Користувач бере на себе відповідальність за ознайомлення з оновленою версією Політики Конфіденційності, згідно з якою регулюються правила користування Сайтом. Зміни до Політики конфіденційності набувають чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

Чинна редакція Політики знаходиться на Сайті Виконавця та його піддоменах у мережі Інтернет. Ця політика конфіденційності розроблена та діє в рамках чинного Законодавства ЄС про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення цих даних.